Archiwa

 

Witamy na stronie internetowej projektu „Kurs metody pedagogiki cyrku” i zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń proponowanych w ramach projektu.

 

Projekt rozpoczął się 1 września 2013 r. i będzie realizowany do 20 czerwca 2014 r.

 

Projekt jest skierowany do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (I etap edukacyjny) oraz nauczycieli 2 etapu edukacji szkoły podstawowej nauczających w-f w szkołach wiejskich Województwa Lubelskiego.

 

Projekt „Kurs metody pedagogiki cyrku” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( www.efs.gov.pl oraz www.efs.lubelskie.pl ).